info@gws-golf.com
tel. 0528-321228


De informatie op deze website is door Golf World Solution met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Golf World Solution kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Golf World Solution niet instaan. Golf World Solution verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.
U kunt er van op aan dat Golf World Solution alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Golf World Solution kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.